İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları uygulamalarımızın temel hareket noktalarını şirket misyon , vizyon ve genel politikaları oluşturur. Genel politikalar arasında İnsan Kaynakları çalışmalarına ışık tutarak ön plana çıkanları aşağıdaki şekilde belirtebiliriz ;

 • Öğrenen bir şirket olmak,
 • Tüm çalışanlarında kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmek,
 • Çalışanların kendilerini geliştirmeleri, etkin eğitim imkanları sağlamak,
 • Tüm çalışanların şirketin belirlenen hedefler doğrultusunda gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak.

  İNSAN KAYNAKLARI İLKE VE POLİTİKALARI
  METRORAY kurmayı hedeflediği İnsan Kaynakları yönetim sistemiyle hem sahip olduğu insan potansiyelini en etkin ve verimli biçimde kullanabilecek, hem de kadrosunu yeni alacağı nitelikli personel ile takviye ederek sistem ve ileri teknoloji üstünlüğüyle rekabet edebilir hale gelmeyi başaracaktır. Bu yaklaşım içinde temel insan kaynakları yönetim ilke ve politikaları şöyledir:

  PERSONEL SEÇİMİ
  Proje esaslı çalışmanın gereği olan yoğun şirket içi personel ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına olanak sağlayan, olabildiğince hızlı ve güvenilir bir sistem geliştirilerek yürütülmektedir.

  EĞİTİM VE GELİŞTİRME
  Çalışanların görev tanımları çerçevesinde yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinin esas alındığı bir eğitim ve geliştirme politikası benimsenmiştir. Kuruluş politikaları ve faaliyet hedefleriyle İnsan Kaynakları bölümü tarafından saptanan kişisel gelişim ihtiyaçları göz önüne alınarak her çalışana uygun eğitim programları sağlanır.

  KARİYER YÖNETİMİ
  İnşaat uygulama süreçlerinin esas alındığı uzmanlık grupları ve onlara destek olan gruplardan oluşan bir organizasyonel yapı içerisinde süreç ve proje bazlı bir yönetim anlayışı mevcuttur. Bu çerçevede, çalışanlar bulundukları alanda çeşitli fonksiyonlarda çalışma olanağı bulurlar ve yönetici adayı olarak yetiştirilirler. Uygun projeler çıktığında kuruluş içi insan kaynağı öncelikli olarak değerlendirilir.

  PERFORMANS YÖNETİMİ
  Çalışanların performanslarının, bölüm/proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi, şirketteki geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılım, iş sonuçları , yetkinlik ve verimlilik temelinde yöneticiler tarafından değerlendirilmesi esası benimsenmiştir.

  Kariyer Olanakları
  Şirketimizde bulunan açık pozisyonları kariyer.net internet sitesinden takip edebilir, açık veya oluşabilecek pozisyonlar için Cv'nizi ik@metroray.com  e-posta adresine gönderebilirsiniz.